เว็บไซต์อีสานไม่เอามัสยิด

ข่าวประกาศ

  • ข่าวสารทั่วไป-ต่างประเทศ
  • ข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • คอลัมน์-บทความต่างๆ

ย้อนรอยเหตุรุนแรงที่เกิดกับพระภิกษุและสามเณร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ชุด รปภ.พระ มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี

จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชาย […]

อดีตพระอภิชาติ เปิดใจครั้งแรก หลังลาสึก ยันสมัครใจไม่มีใครบังคับไม่อยากสร้างความขัดแย้ง แตกแยกไปมากกว่านี้

  จากกรณี เจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนำ […]

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาแต่โบราณกาล พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาแต่โบราณกาล พระมหากษ […]