เว็บไซต์อีสานไม่เอามัสยิด

เปิดตัว “สมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดตาก”

เปิดอ่าน 145 views

14956436_1685310855117220_6932887834700683019_n

เปิดตัว “สมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดตาก”

เดินหน้าต่อไม่หยุดยั้ง ในพื้นที่ภาคเหนือ

วันนี้บรรดา DNA พุทธในพื้นที่จังหวัดตากได้เดินหน้าร่วมจัดตั้งสมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดตากขึ้นเป็นที่เรียบร้อย

โดยขอเปิดตัวเฉพาะประธานกับเลขาธิการ คือ

1. ดร.อินทร์สร วุฒิธรรมาภรณ์ เป็นประธานสมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดตาก
2.นางนวลพรรณ ก่อประภากิจ เป็นเลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดตาก

จากการลงพื้นที่ที่แม่สอด ผมลงไปสำรวจใน 2-3 วันนี้ รู้สึกถึงความน่ากลัวจากการขยายศาสนิกของศาสนาอื่น ที่น่าแปลกใจมากๆ คนที่นับถือศาสนาอื่นในนี้ ทำไมมีจำนวนมากมาย และที่สำคัญจำนวนมากไม่มีหน้าตาที่เป็นคนไทยเลย ทั้งที่คนไทยในนี้เขาพูดเหนือ แต่กลุ่มคนเหล่านี้แทบพูดภาษาไทยไม่ได้เลย ไม่ต้องกล่าวไปถึงภาษาเหนือเลย

และจำนวนมาก ไปตั้งเพิงอยู่แถวหัวไร่ปลายนาจำนวนมาก ได้รับทราบว่า เพิงแต่ละแห่งมีคนกลุ่มนี้อยู่นับ 50 คน

ผมก็สงสัยว่า หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานความมั่นคงทำอะไรอยู่

ที่สำคัญคนในพื้นที่บอกว่า อย่าคิดว่าคนเหล่านี้ไม่มีบัตรประชาชนคนไทยนะ แต่ไม่รู้ว่าได้มาอย่างไร
แต่ก็มีผู้รู้อีกท่านบอกว่า กลุ่มพวกนี้มี 2 กลุ่ม คือกลุ่มดั่งเดิมกับกลุ่มใหม่ กลุ่มดั่งเดิมไม่เคยมีปัญหาอะไรใดๆกับทั้งพระและคนในพื้นที่เลย ปัญหาที่กำลังเกิด มาจากคนกลุ่มใหม่ที่มาอยู่ และขยายตัวอย่างรวดเร็ว ภายในระยะ 5 ปีนี้ขยายตัวเร็วมาก จนคนในพื้นที่ใกล้เคียงต้องย้ายบ้านหนี

มีพระรูปหนึ่งท่านเล่าว่า วันหนึ่งท่านบิณฑบาต มีคนหนึ่งปั่นจักรยานผ่าน มาถึงก็ถ่มน้ำลายใส่ท่าน นับได้ว่า กำลังเริ่มน่ากลัว

งานนี้สมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดตาก ต้องทำงานหนัก

ในนามแห่งสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย ซึ่งนำโดย ร.ท.ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ประธานสมาพันธ์ ขอให้คณะกรรมการสมาพันธ์ทุกท่านยึดมั่นในวัตถุประสงค์ของสมาพันธ์ และให้ดำเนินกิจกรรมในลักษณะที่เป็นวิชาการ ไม่มุ่งให้ร้ายศาสนาอื่น ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ชุมนมเพื่อล้มหรือขับไล่รัฐบาล ให้ยึดมั่นในศีล 5 ให้ยึดมั่นในวิถีพุทธ

และขอขอบคุณคณะกรรมการสมาพันธ์ชาวพุทธทุกท่าน ที่มีจิตอาสา เสียสละเวลามาช่วยงานของพระพุทธศาสนา อย่างไม่มีผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น

ขอให้สมาพันธ์ ยึดมั่นในวัตถุประสงค์ อย่างน้อย 3 ประการ คือ
1. เพื่อปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา
2. เพื่ออุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
3. ยึดหลักวิถีพุทธ

We Are Buddhists
พวกเราคือชาวพุทธ

นายกรณ์ มีดี
เลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมทางสายกลาง
14 พ.ย. 59