เว็บไซต์อีสานไม่เอามัสยิด

เปิดตัวสมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดศรีสะเกษ

เปิดอ่าน 11,374 views

15027817_1686224001692572_8600752773443484669_n

เปิดตัวสมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดศรีสะเกษ

อีกหนึ่งจังหวัดที่เดินหน้าไม่หยุด ท่านประธานสมาพันธ์ชาวพุทธภาคอีสาน ท่านมหาดวงใจ เชื้อคำเพ็ง เดินหน้าค้นหา DNA พุทธ จนสะเด็ดน้ำที่ศรีสะเกษ ได้ DNA ซึ่งเป็นระดับ มหาเปรียญ ป.ธ.9 และพ่วงด้วยปริญญาเอก อีก 1 ใบ มาเป็นประธาน ที่สำคัญ ได้รับการยอมจากคณะสงฆ์ทั้งจังหวัด

คีย์แมน คนสำคัญของสมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดศรีสะเกษ (ซึ่งเราก็จะเปิดเผยรายชื่อเพียง 2 ตำแหน่งเท่านั้นคือประธานและเลขาธิการ คือ

1.ดร.ส่ง ใจเครือ เป็นประธานสมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดศรีสะเกษ
2.นายนิคม สมหมาย เป็นเลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดศรีสะเกษ

ขอให้คณะกรรมการสมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดศรีสะเกษ เดินหน้าขยายสมาพันธ์ชาวพุทธอำเภอต่างๆ ซึ่งได้รับทราบว่า กำลังจะเกิดอีกหลายอำเภอในศรีสะเกษนี้ แหมไวจริงๆ สาธุ

ในนามแห่งสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย ซึ่งนำโดย ร.ท.ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ประธานสมาพันธ์ ขอให้คณะกรรมการสมาพันธ์ทุกท่านยึดมั่นในวัตถุประสงค์ของสมาพันธ์ และให้ดำเนินกิจกรรมในลักษณะที่เป็นวิชาการ ไม่มุ่งให้ร้ายศาสนาอื่น ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ชุมนมเพื่อล้มหรือขับไล่รัฐบาล ให้ยึดมั่นในศีล 5 ให้ยึดมั่นในวิถีพุทธ

และขอขอบคุณคณะกรรมการสมาพันธ์ชาวพุทธทุกท่าน ที่มีจิตอาสา เสียสละเวลามาช่วยงานของพระพุทธศาสนา อย่างไม่มีผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น

ขอให้สมาพันธ์ ยึดมั่นในวัตถุประสงค์ อย่างน้อย 3 ประการ คือ
1. เพื่อปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา
2. เพื่ออุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
3. ยึดหลักวิถีพุทธ

We Are Buddhists
พวกเราคือชาวพุทธ

นายกรณ์ มีดี
เลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมทางสายกลาง
16 พ.ย. 59